0546 - 763 744

31-03-2017

Reconstructie Hanzeweg Deventer

Reconstructie Hanzeweg Deventer

"De Robuuste Weg"

De gemeente Deventer werkt sinds 2001 aan verbetering van de hoofdroute door de stad: het Hanzetracé. De gemeente Deventer heeft als doel gesteld om de verkeerscapaciteit op de Hanzeweg te vergroten en het comfort en veiligheid voor fietsers te verbeteren. De Hanzeweg wordt daarvoor verbreed tot 2 x 2 rijstroken. Het thema “De Robuuste Weg” dient als kapstok voor de duurzame ontwikkeling van de Hanzeweg. In september 2016 is het startsein voor de werkzaamheden gegeven, eind 2017 is het gehele werk afgerond.

De rol van Incite Projects

Na een aanbesteding op een combinatie van kwaliteit en prijs kwam ons zusterbedrijf Buro Hoogstraat (binnen DAGnl) als opdrachtnemer voor de gehele voorbereiding van de reconstructie uit de bus. Incite Projects leverde de projectleider voor dit bijzondere project. Dit project was met recht een DAGnl-project te noemen. Onder leiding van de projectleider van Incite Projects werkten collega’s van Buro Hoogstraat, Buro Stedenbouw, Greenhouse Advies en Gras Advies samen aan dit project.

De werkzaamheden die we gezamenlijk hebben verricht, zijn onder andere:

 • Opstellen van het Definitief Ontwerp
 • Adviseren om een zo duurzaam mogelijke weg te ontwikkelen
 • Inmeten van de bestaande situatie
 • Uitvoeren van milieukundig onderzoek
 • Opstellen van een bemalingsplan
 • Uitvoeren van een sterkteberekening beïnvloeding hogedruk gasleiding Gasunie
 • Opstellen van een aanbestedingsgereed RAW-bestek
 • Vervaardigen van alle benodigde bestektekeningen
 • Opstellen van tekeningen en werkomschrijvingen voor groenwerkzaamheden door het Groenbedrijf
 • Organiseren en begeleiden van de te verleggen kabels en leidingen
 • Begeleiden van de aanbestedingsprocedure voor het werk (Niet-Openbare Aanbesteding) met een gunning op basis van zowel prijs als kwaliteit (EMVI)

Duurzame oplossingen leiden tot minder CO2-uitstoot

In de verhardingsconstructie blijkt de meeste duurzaamheidswinst te halen. Er is gekozen voor een duurzame verhardingsconstructie op basis van de principes van "De Robuuste Weg". Hergebruik van het aanwezige zandpakket, dat gekwalificeerd is als zand voor aanvulling in plaats van zand voor zandbed, is het uitgangspunt. Hiermee is de afvoer van 15.000 m3 zand en aanvoer van nieuw zand onnodig en wordt een CO2-uitstoot van circa 18,5 ton (gelijk aan de uitstoot van circa 5.000 liter diesel) voorkomen.

In het ontwerp zijn veel betonmaterialen voorzien. Betonmaterialen hebben door het gebruik van primaire grondstoffen (zand en grind) en cement een hoge milieubelasting. Naar aanleiding van de vraag van de gemeente om de meest duurzame betonmaterialen te leveren, levert de aannemer voor de betonnen bestratingsmaterialen duurzaamheidsniveau A+. Hiermee wordt meer dan 35% grindvervanger in de materialen toegepast en een CO2-reductie van meer dan 35% behaald.

De aannemer weet een dunne fundering van 21 cm hydraulisch menggranulaat en een asfaltconstructie van 15 cm aan te brengen. Al het asfalt komt van de asfaltcentrale die op steenworp afstand van het werk staat en er is gekozen voor diverse duurzame invullingen van de asfaltmengsels. BAM zet daarnaast ‘schone’ euro 6 voertuigen in.

De aanleg van een infiltratieriool en het hierop aansluiten van omliggende bedrijven maakt dat tot 6 hectare verhard oppervlak kan worden afgekoppeld. Nog een extra duurzaamheidsresultaat.

Een referentie van onze opdrachtgever

Wilt u weten wat de opdrachtgever van onze samenwerking vindt? Een referentie geven wij graag door.