0546 - 763 744

08-04-2016

Herinrichting Parallelweg Haaksbergen

Herinrichting Parallelweg Haaksbergen

Een kwaliteitsimpuls voor een betere uitstraling

De kop van de Parallelweg is de verbindende factor tussen het gerenoveerde CLV-gebouw en het MBS-terrein. De uitstraling van dit gebied paste niet bij de kwaliteit van de nostalgische omgeving. De wens bestond om dit gebied een flinke kwaliteitsimpuls te geven.

De rol van Incite Projects

Incite Projects heeft het stedenbouwkundig ontwerp opgesteld in nauw overleg met vertegenwoordigers van Gemeente Haaksbergen, woningcorporatie Domijn en de MBS. Nadat het stedenbouwkundig ontwerp gereed was, heeft Incite Project het technisch ontwerp van het plein en de straat, de ondergrondse afwatering en de groenvoorziening opgesteld.

  • Langs de rijbaan is gebruik gemaakt van Granudrain elementen om water te bergen en te infiltreren.
  • Onder het plein wordt water geborgen in een uitgebreid krattenstelsel, waarbij het water intreedt via de Granudrain elementen.
  • Het plein is voorzien van natuursteen in een nostalgisch waaiermotief.

De uitdagingen binnen het project

De uitdagingen waren o.a. de volgende:

  • Een hoge mate van waterberging realiseren in combinatie met een hoge grondwaterstand in een stenig gebied.
  • Een door alle partijen gedragen ontwerp realiseren, dat recht doet aan alle belangen en wensen.

Een referentie van onze opdrachtgever

Wilt u weten wat de opdrachtgever van onze samenwerking vindt? Een referentie geven wij graag door.